Skip to main content

Међународна сарадња

 • Национална мрежа судија и тужилаца за примену стандарда Европског суда за људска права у Републици Србији

  Правосудна академија је у оквиру пројекта“ Подршка Европске уније јачању капацитета Правосудне академије “ , 21.11.2017. године године, објавила јавни позив судијама и тужиоцима за именовање чланова Националне мреже. Национална мрежа је основана у саставу од тридесет и једног судије и тужиоца, а у циљу примене европских стандарда судске заштите људских права у Републици Србији. Оснивање овакве...
 • Савет Европе

  Канцеларије Савета Европе отварају се одлуком Генералног секретара у договору са одговарајућом земљом, под надзором Комитета министара. Иако се њихови циљеви и начин рада разликују, у складу са њиховим специфичним мандатом, њихова главна намена је да омогућују, одражвају и оснажују радне односе између Савета Европе и националних власти (углавном Влада и Парламент), регионалних и локалних власти...
 • ОЕБС

  ОЕБС је европска организација за безбедност и сарадњу. Има свеобухватан приступ безбедности који обухвата политичко-војне, економске и еколошке и људске аспекте. Због тога се бави широким спектром безбедносних питања, укључујући мере контроле наоружања, мере поверења и сигурности, људска права, националне мањине, демократизацију, стратегије полиције, борбе против тероризма и економске и еколошке...
 • USAID - Америчка агенција за међународни развој

  USAID је америчка агенција за међународни развој, а њена Мисија у Србији кроз своје програме помаже напоре у спровођењу реформи на путу Србије ка придружењу ЕУ. USAID помаже Србији да своје институције ојача и учини их одговорнијим према грађанима. Активности USAID-а доприносе јачању владавине права кроз унапређење независности, ефикасности и професионалности правосуђа. Београд, 05.04.2019. USAID...
 • Европска мрежа за обуку у правосуђу

  Европска мрежа за едукацију судија (ЕЈТН) је главна платформа и промотер за обуку и размену знања о европском правосуђу. ЕЈТН заступа интересе више од 120.000 европских судија, тужилаца и судских тренера широм Европе. Мрежа је формирана 2000. године. Области ангажовања ЕЈТН-а укључују: Право ЕУ, Грађанско, Кривично и привредно права, Као и обуке у домену лингвистичких и социјалних вештиина. Визија...
 • Подршка Европске уније Правосудној академији

  Активности Главне активности пројекта укључују: Спровођење анализа судске праксе Европског суда за људска права у предметима против Републике Србије, као и другим предметима који могу да буду значајни за носиоце правосудних функција у Републици Србији Успостављање преко интернета „система за укрштање“ који би повезивао одредбе националних прописа са релевантним нормама Европске конвенције о...
 • Сарадња Републике Србије са ЕУ

  Европска унија је регионална организација европских држава кроз коју чланице остварују заједничке циљеве као што су уравнотежен привредни и друштвени развој, висока стопа запослености, заштита права и интереса грађана. Европска унија, У данашњем облику, основана је у Мастрихту 1992. године Уговором о Европској унији. ЕУ представља јединствен институционални оквир који чине тзв. три стуба ЕУ. Први...

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL