Skip to main content

О Академији

Правосудна Академија основана је као установа која обавља делатности ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом о Правосудној академији, а од значаја за правосудни систем Републике Србије.

Основни циљ је обезбеђивање професионалног, независног, непристрасног и ефикасног обављања судијске и тужилачке функције и ефикасно обављање послова судског и тужилачког особља, а у складу са Уставом републике Србије и међународним документима како Уједињених нација тако и Савета Европе.

Законом о Правосудној академији додатно се унапређују успостављени објективни и мерљиви критеријуми приликом избора и напредовања у правосуђу.


Историјат Академије

У међународним документима, како Уједињених нација тако и Савета Европе, истиче се уска повезаност почетне и сталне обуке са независношћу и ефикасношћу укупног правосудног система. Стога је Република Србија, као чланица ових организација, преузела и обавезе које из тих међународних докумената произилазе.

Правосудни центар за обуку и стручно усавршавање основан је 2002. године, а 2010. године прераста, у, по много чему, јединствену образовну инситуцију, потврђену доношењем закона о Правосудној академији.

Оснивањем Правосудне академије створен је јасан институционални оквир којим се уређује обука у циљу даљег развијања модерног, ефикасног и непристрасног правосуђа, али и успоставља важан објективни критеријум приликом избора и напредовања судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца.

Под данашњим именом, Правосудна академија, интентзивно ради на посебним обукама и континуираном унапређењу професионалних знања и вештина, не само судија и тужилаца у Србији, већ великим делом и других запослених у правосуђу.

Основне вредности у раду Правосудне академије

     Стручност

                Посвећеност

                        Одговорност

                                    Интегритет

                                            Транспарентност

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

 

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

 

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

 

 

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL