Skip to main content

Електронска библиотека Правосудне академије

Анализа јавнобележничке форме облигационих уговора

Област
Грађанско право
Тема
Анализа јавнобележничке форме облигационих уговора
Врста публикације
Електронска
Аутор
Љуба Слијепчевић, руководилац Регионалног центра Правосудне академије у Новом Саду
Кључне речи
јавни бележници
облигациони уговори
Фајл

Клаузула забране конкуренције у домаћем и међународном праву кроз судску праксу и МОР

Област
Грађанско право
Радно право
Тема
Клаузула забране конкуренције у домаћем и међународном праву кроз судску праксу и МОР
Врста публикације
Електронска
Аутор
Љуба Слијепчевић, руководилац Регионалног центра Правосудне академије у Новом Саду
Кључне речи
забрана конкуренције
међународни правни стандарди
радно право
судска пракса
уговор о раду
Напомена

Рад је објављен у Радноправном Саветнику бр 6/2024

Извештај намењен полицији и тужиоцима о имплементацији приручника за примену методологије процене ризика у јавним набавкама за тужиоце и полицију, мај 2024.

Година издавања
2024.
Област
Kривично право
Прекршајно право
Тема
Извештај намењен полицији и тужиоцима о имплементацији приручника за примену методологије процене ризика у јавним набавкама за тужиоце и полицију
Издавач
USAID-ов пројекат за унапређење јавних набавки и Правосудна академија Републике Србије
Врста публикације
Електронска
Аутор
Далиборка Срећков
Јелена Пантелић
Кључне речи
јавне набавке
приручник
Напомена

Документ садржи "Извештај намењен полицији и тужиоцима о имплементацији приручника за примену методологије процене ризика у јавним набавкама за тужиоце и полицију" и "Прилог уз извештај намењен полицији и тужиоцима о имплементацији приручника за примену методологије процене ризика у јавним набавкама за тужиоце и полицију"

Упутство за коришћење база података еЈурис система

Година издавања
2024.
Област
Људска права
Посебна знања и вештине
Тема
Упутство за коришћење база података еЈурис система
Врста публикације
Електронска
Аутор
Биљана Степановић
Кључне речи
Европска конвенција о људским правима
пракса ЕСЉП
пракса УН комитета
Напомена

Упутство за коришћење база података еЈурис система садржи упутства за коришћење база података e-Case и Cross reference, база праксе Европског суда за људска права на језицима региона, одука УН комитета и пресуда ЕСП.

Фајл

Закон о извршењу и обезбеђењу - спорна питања

Област
Привредно право
Тема
Закон о извршењу и обезбеђењу - спорна питања
Врста публикације
Електронска
Кључне речи
закон о извршењу и обезбеђењу

Јавне набавке - посебни поступци јавних набавки и мониторинг над променом прописа о јавним набавкама

Година издавања
2024.
Област
Управно право
Тема
Јавне набавке - посебни поступци јавних набавки и мониторинг над променом прописа о јавним набавкама
Врста публикације
Електронска
Аутор
Блаженка Стојановић
Кључне речи
јавне набавке
Фајл
Posebne-JN-i-monitoring.pdf (679.13 килобајта)

Јавне набавке - додела уговора и извршење уговора

Година издавања
2024.
Област
Управно право
Тема
Јавне набавке - додела уговора и извршење уговора
Врста публикације
Електронска
Аутор
проф. др Добросав Миловановић
Кључне речи
јавне набавке
Фајл
Dodela-ugovora-i-izvrsenje-ugovora.pdf (528.62 килобајта)

Јавне набавке - избор учесника и додела уговора

Година издавања
2024.
Област
Управно право
Тема
Јавне набавке - избор учесника и додела уговора
Врста публикације
Електронска
Аутор
Блаженка Стојановић
Кључне речи
јавне набавке
Фајл
Izbor-ucesnika-i-dodela-ugovora.pdf (628.4 килобајта)

јавне набавке - припрема за спровођење поступка јавне набавке, објављивање и транспарентност

Година издавања
2024.
Област
Управно право
Тема
Припрема за спровођење поступка јавне набавке, објављивање и транспарентност
Врста публикације
Електронска
Аутор
проф. др Добросав Миловановић
Кључне речи
јавне набавке
Фајл
Priprema-za-sprovodjenje-postupka-JN.pdf (780.21 килобајта)

Приручник за примену методологије процене ризика у поступцима јавних набавки за тужиоце и полицију

Година издавања
2024.
Област
Kривично право
Тема
Приручник за примену методологије процене ризика у поступцима јавних набавки за тужиоце и полицију
Издавач
USAID-ов пројекат за унапређење јавних набавки и Правосудна академија Републике Србије
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Бранко Николић
Јелена Пантелић
Кључне речи
јавне набавке
приручник
процена ризика

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL