Skip to main content

Завршни испит

Завршни испит, дефинисан је Законом о Правосудној академији, и тo члановима Закона од 37 до 40.

 

Завршни испит је провера стечених компетенција за носиоце правосудних функција кроз симулацију суђења.

 

Правосудна академија, у својим просторијама, у периоду од 2. до 11. октобра 2023. године,  организује завршни испит једанаесте генерације корисника почетне обуке.

Распоред полагања кандидата по данима

По завршетку почетне обуке, корисници почетне обуке полажу завршни испит, на коме се проверавају искључиво практична знања и способности стечена на почетној обуци, и то, за обављање посла:

 • судије прекршајног суда,
 • основног суда и
 • заменика јавног тужиоца у основном тужилаштву.

Завршни испит се полаже пред комисијом од пет чланова, од којих су три члана судије, а два тужиоци.

 

Петочлану комисију чине:

 1. Милена Рашић, судија Врховног суда
 2. Маријана Николић Милосављевић, судија Вишег суда у Београду
 3. Мирјана Грујичић, судија Вишег суда у Београду
 4. Светлана Алексић, судија Вишег суда у Београду - посебно одељење Вишег суда за организовани криминал
 5. Томислав Килибарда, Главни јавни тужилац у апелационом јавном тужилаштву у Београду

Оцењиваће кандидате оценама од 1 до 5 са посебним освртом на следеће критеријуме:

 • управљање поступком, 
 • правна аргументација и 
 • општи утисак излагача

Корисник почетне обуке, који на завршном испиту добије оцену 1, сматра се да није завршио почетну обуку. 

 

Програм и начин полагања завршног испита ближе се уређује ПРАВИЛНИКОМ О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА.

 

Списак кандидата који полажу завршни испит XI генерације

 

Снимци полагања завршног испита једанаесте генерације корисника Правосудне академије, по данима и апелацијама

Снимци полагања завршног испита једанаесте генерације корисника Правосудне академије, по данима и апелацијама

11. октобар 2023. године, апелација Крагујевац - осми дан директног преноса полагања завршног испита 11. генерације полазника Правосудне академије, 09:00 - 16:00 сати

 

10. октобар 2023. године, апелација Нови Сад и Крагујевац - седми дан директног преноса полагања завршног испита 11. генерације полазника Правосудне академије. Апелација Нови Сад у периоду од 09:00 - 13:00 сати, а апелација Крагујевац од 14:00 до 16:00

 

09. октобар 2023. године, апелација Ниш - шести дан директног преноса полагања завршног испита 11. генерације полазника Правосудне академије, 09:00 - 16:00 сати

 

06. октобар 2023. године, апелација Ниш - пети дан директног преноса полагања завршног испита 11. генерације полазника Правосудне академије, 09:00 - 16:00 сати

 

05. октобар 2023. године, апелација Београд - четврти дан директног преноса полагања завршног испита 11. генерације полазника Правосудне академије, 09:00 - 16:00 сати

 

04. октобар 2023. године, апелација Београд - трећи дан директног преноса полагања завршног испита 11. генерације полазника Правосудне академије, 09:00 - 16:00 сати, НАСТАВАК НАКОН ТЕХНИЧКИХ СМЕТЊИ

04. октобар 2023. године, апелација Београд - трећи дан директног преноса полагања завршног испита 11. генерације полазника Правосудне академије, 09:00 - 16:00 сати

 

03. октобар 2023. године, апелација Београд - други дан директног преноса полагања завршног испита 11. генерације полазника Правосудне академије, 09:00 - 16:00 сати

 

02. октобар 2023. године, апелација Београд - први дан директног преноса полагања завршног испита 11. генерације полазника Правосудне академије, 09:00 - 16:00 сати

 

 

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL