Skip to main content

Стална обука

Правосудна академија у оквиру својих законом додељених надлежности организује обуке за судије,
тужиоце, судијске и тужилачке помоћнике и судско и тужилачко особље у оквиру програма сталне обуке.

Обуке се реализују уживо, онлајн или у хибридном формату.


Након успешно завршене обуке учесници добијају потврду или сертификат.


Четири обуке из Програма сталне обуке су обавезне за поступање у предметима и то:

  • Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица
  • Закон о спречавању насиља у породици
  • Породични закон - специјализација из области права детета
  • Закон о заштити узбуњивача

 

На платформи за учење на даљину Правосудне академије - ЛМС платформа, доступне су обуке у онлајн формату. Путем платформе се врши пријављивање на све обуке које организује Правосудна академија.
Свака обука која се похађа након регистрације на платформи за учење Правосудне академије, бележи се у персонални регистар учесника.


Стална обука


Посебни програми, обуке и испити


Обука ментора и предавача

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL