Skip to main content

Извештаји о раду

 

Информатор о радуСтруктура запослених

 Структура запослених и ангажованих лица на дан 29.02.2024. годинеАрхива финансијске документације

Финансијски план за 2023. годину
Финансијски план за 2022. годину
Финансијски план за 2021. годину

 

Финансијски план за 2020. годину
Финансијски план за 2019. годину

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL