Skip to main content

Ментори

Главна улога ментора је да омогући професионално усавршавање корисника почетне обуке кроз развој компетенција неопходних за будућу улогу судије или тужиоца кроз практичну обуку на радном месту.

Неке од основних дужности ментора су: 

  • пружање информација о суђењу,професионалној култури и етици, да подели своја сазнања о томе како се постиже одговарајућа ефикасност у раду. 
  • слушање полазника, постављање питања и прикупљање информација о његовим компетенцијама.
  • подржавање процеса усвајања знања и развоја компетенција 
  • подстицање полазника да преузму одговорност за своје усавршавање
  • праћење рада полазника на дневној основи
  • пружање полазнику повратне информације на основу оквира компетенција и по потреби кориговање понашања. 
  • састављање извештаја о оцени рада полазника


Критеријуме (услове) за именовање и селекцију ментора врши Програмски савет Правосудне академије.

 

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL