Skip to main content

USAID - Америчка агенција за међународни развој

USAID Serbia logo

USAID је америчка агенција за међународни развој, а њена Мисија у Србији кроз своје програме помаже напоре у спровођењу реформи на путу Србије ка придружењу ЕУ. 

USAID помаже Србији да своје институције ојача и учини их одговорнијим према грађанима. Активности USAID-а доприносе јачању владавине права кроз унапређење независности, ефикасности и професионалности правосуђа.


Београд, 05.04.2019.

USAID Србија и Правосудна академија, заједно су напорно радили на јачању функција и капацитета Академије у оквиру пројекта директне сарадње између две владе.

Овај видео, креиран је са циљем да илуструје пројекат који је, између осталог, имао за циљ да да одговор на питање зашто је важна Правосудна академија, које су њене улоге и задужења, шта су казали неки од полазника Академије.

Правосудна академија захваљује USAID Србија на уступљеном видео материјалу!Мисија USAID-а у Србији је кроз своје програме помогла да судови постану транспарентнији и ефикаснији, помогла је изградњу капацитета кључних правосудних институција како би више одговарале на потребе грађана.

USAID је кроз своје пројекте допринео изградњи стратешког плана за даљи институционални развој Правосудне академије, као и за утврђивање критеријума за радноангажовање тренера и ментора, како би се са сигурношћу обезбедио висок квалитет инструктора.Пројекти USAID-а су помогли израду електронске платформе за обуку запослених управосуђу (е-Академија), као и јачање административних капацитета Академије како би могла да пружи бољу подршку обуци носиоцима правосудних функција.

Уз подршку USAID-а почеле су са радом две регионалне канцеларије, одељења Правосудне академије у Новом Саду и Крагујевцу.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL