Skip to main content

Радионица за размену искустава у вези са поступцима јавних набавки у којима је утврђена повреда члана 10. Закона о заштити конкуренције

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

УСАИД Пројекат за унапређење јавних набавки Америчке агенције за међународни развој, уз подршку Правосудне академије, је организовао састанак који је имао за циљ размену искустава између представника Комисије за заштиту конкуренције и Јавног тужилаштва, у вези са поступцима јавних набавки у којима је утврђена повреда члана 10. Закона о заштити конкуренције.


Састанак је одржан 15. маја 2024. године у хотелу „Цептер“ у Београду. Учесници су били представници Комисије за заштиту конкуренције, као и јавни тужиоци из Посебних одељења за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава у Београду, Нишу, Новом Саду и Краљеву. Модератори радионице су били: Милица Станковић специјална саветница у Сектору за правне послове, домаћу и међународну сарадњу, Комисија за заштиту конкуренције и Миљко Радисављевић јавни тужилац Врховног јавног тужилаштва.


На обуци су обрађиване следеће теме:
-    Мере заштите конкуренције и ослобађање од обавезе из мере заштите конкуренције према Закону о заштити конкуренције, рестриктивни споразуми и специфичности управних поступака у вези са јавним набавкама, у којима је утврђена повреда члана 10. Закона о заштити конкуренције;
-    Услови за кривично гоњење за кривична дела Злоупотреба у вези са јавном набавком из члана 228. став 1. Кривичног законика и Закључење рестриктивног споразума из члана 229. став 1. Кривичног законика и услови за факултативно ослобађање од казне прописано чланом 229 став 2. КЗ;
-    Усвајање закључака и препорука у циљу дефинисања простора и могућности сарадње Комисије за заштиту конкуренције и Јавног тужилаштва.
 

Радионица за размену искустава у вези са поступцима јавних набавки у којима је утврђена повреда члана 10. Закона о заштити конкуренције - Извор: Правосудна академија

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL