Skip to main content

Правосудна академија је 22. 1. 2024. године организовала обуку на тему „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“.

Датум
Локација
Нови Сад
Аутор
Правосудна академија

Обуци су присуствовали јавни тужиоци и судије са територије новосадске апелације, а одржана је у просторијама Апелационог суда у Новом Саду.


Теме које су обрађиване на овој обуци биле су:

  • Разлози за доношење новог Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку
  • Материјално право у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, избор и изрицање кривичних санкција према малолетницима
  • Процесне одредбе из Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и њихова примена у пракси
  • Поједини проблеми у примени Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку
  • Случајеви из праксе и материјални и процесни аспект
  • Европска конвенција о људским правима са освртом на концепт „Правосуђе по мери детета“

 

Предавачи на овој обуци били су:

  • Милан Шкулић, професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда;
  • Ивана Стевановић, директорка Института за криминолошка и социолошка истраживања социолошка истраживања и чланица Савета за права детета Владе Републике Србије;
  • Драган Обрадовић, судија Вишег суда у Ваљеву.
Галерија фотографија са обуке у Новом Саду - „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL