Skip to main content

Породично право са елементом иностраности - Међународна правна помоћ у грађанским стварима

Датум
Локација
Крагујевац
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, дана 09.05.2024. године у Крагујевцу је одржала први од шест предвиђених семинара на тему Породично право са елементом иностраности - Међународна правна помоћ у грађанским стварима.

Предавачи на овим ови семинарима су проф др Славко Ђорђевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Снежана Андрејевић и Љубица Милутиновић судије Врховног Касационог суда у пензији и стални предавачи Правосудне Академија.

Наредне обуке су предвиђене следећих датума:

  • 10. Маја у Нишу,
  • 30. Маја у Новом Саду,
  • 31. Маја у Суботици,
  • 10. Јуна у Новом Пазару и
  • 21. Јуна у Београду.

 

Заинтересоване судије, за обуку се могу се пријавити путем ЛМС платформе Правосудне Академије.

Галерија фотографија са обуке у Крагујевцу "Породично право са елементом иностраности - Међународна правна помоћ у грађанским стварима"

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL