Skip to main content

Обука тренера - портпарола

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је, у сарадњи са Холандским Хелсиншким комитетом, дана 5. јуна 2024. године у Институту за криминолошка и социолошка истраживања, организовала обуку тренера портпарола. Програм ове обуке обухвата теорију, практичне вежбе и рад у групи, а обрађене су следеће теме:

  • Јавни наступ и вештине презентације
  • Конгруенција
  • A.S.P.E.C.T. теорија
  • Технике интервјуа
     

Тренери на овој обуци су били:

  • Anne Tahapary, виши руководилац курса за међународне активности, SSR International
  • Roeland Kooijmans, тренер за медије и презентације
  • Rosemarie Smit-Bertens, тренер комуникацијских вештина
Обука тренера - портпарола - Извор: Правосудна академија

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL