Skip to main content

Обука на тему примене Закона о заштити узбуњивача

Датум
Локација
Нови Сад
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је, у сарадњи с порталом Пиштаљка, организовала обуку на тему примене Закона о заштити узбуњивача.
Обука је одржана 6. јуна у Новом Саду за судије и судијске помоћнике са подручја новосадске апелације.


Предавачи на обуци су биле Снежана Андрејевић судија Врховног суда у пензији и члан радне групе за израду нацрта Закона о заштити узбуњивача и Јелена Стевановић судија Апелационог суда у Београду.


На обуци су обрађиване следеће теме:
- Међународни стандарди и принципи у систему заштите узбуњивача, Закон о заштити узбуњивача као новина у законодавству РС – основни постулати; судска заштита
- Закон о заштити узбуњивача - основни појмови прописани Законом; поступак и врсте узбуњивања; обавезе послодавца и казнена одговорност прописана Законом о заштити узбуњивача;
- Студије случајева – практична примена Закона о заштити узбуњивача, упознавање са случајевима и рад у групама на задацима;
- Портрет узбуњивача у Србији;
- Анализа досадашње судске праксе.
 

Обука на тему примене Закона о заштити узбуњивача - Извор: Правосудна академија

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL