Skip to main content

Борба против прања новца

Датум
Локација
Вршац
Аутор
Правосудна академија

У сарадњи Канцеларије за међународну помоћ, усавршавање и обуку у правосуђу (ОПДАТ) Министарства правде Сједињених Америчких Држава, Организације за Европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) Мисије у Србији и Правосудне академије у хотелу „Вила Брег“ у Вршцу одржана је трећа радионица намењена судијама, јавним тужиоцима, службеницима Министарства унутрашњих послова, Управе за спречавање прања новца, царине и пореске полиције са следећим циљевима:

- развијање вештина критичког размишљања и решавања проблема у вези са анализом предмета и доказа;

- развијање истражних, финансијских и тужилачких вештина;

- развијање мултидисциплинарног приступа или приступа ударне групе у управљању предметима прања новца, одузимања имовине проистекле из кривичног дела и клептократије;

- разумевање правних и практичних питања која се односе на процесуирање предмета прања новца и клептократије.

 

Предавачи на обуци су били:

 • Биљана Синановић, судија Врховног суда
 • Милена Рашић, судија Врховног суда
 • Миљко Радисављевић, јавни тужилац Врховнох јавног тужилаштва
 • Војислав Исаиловић, јавни тужилац Јавног тужилаштва за организовани криминал
 • Јелена Пантелић, финансијки форензичар у Јавном тужилаштву за организовани криминал
 • Драган Савић, царински инспектор
 • Владимир Ђокић, Управа за спречавање прања новца
 • Небојша Адамовић, МУП
 • Марко Гутић, МУП (ЈФИ)
 • Дејан Симић, Пореска управа,
 • Владимир Бачић, МУП
Борба против прања новца

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL