Skip to main content

Одлучивање о имовинскоправном захтеву оштећеног као део пресуде у предметима ратних злочина

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

У сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији и Програмом Уједињених нација за развој (UNDP) а у оквиру пројекта „Подршка праћењу домаћих суђења за ратне злочине (фаза III)“, финансираног уз подршку Европске уније, немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ) и Аустријске развојне сарадње (ADC), у хотелу “Москва” у Београду одржан је округли сто на тему одлучивања о имовинскоправном захтеву у кривичном поступку у предметима за ратне злочине.

 

Осим размене стручног мишљења, циљ округлог стола огледао се у подизању професионалних капацитета специјализованих Одељења за ратне злочине Вишег и Апелационог суда у Београду, као и Јавног тужилаштва за ратне злочине.

 

Излагачи су били:

- Татјана Лагумџија, јавни тужилац Врховног јавног тужилаштва и в.ф. главног јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду

- Љубица Милутиновић, судија Врховног суда Републике Србије у пензији

- Енида Хаџиомеровић, судија, Суд Босне и Херцеговине

- Маријана Чобовић, тужитељка, Тужилаштво Босне и Херцеговине

Одлучивање о имовинскоправном захтеву оштећеног као део пресуде у предметима ратних злочина - Извор: Правосудна академија

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL