Skip to main content

Upravni odbor

Upravni odbor predstavlja organ Pravosudne akademije koji se stara o definisanju iUpravni odbor predstavlja organ Pravosudne akademije koji se stara o definisanju isprovođenju ciljeva Akademije utvrđenih Statutom Akademije, zakonitošću i redovnim radom Akademije.

Nadležnosti Upravnog odbora definisane su članovima 9. i 10. Statuta Pravosudne akademije.

Članovi upravnog odbora

 1. Aleksandar Stepanović, Predsednik Upravnog odbora Pravosudne akademije, sudija Apelacionog suda u Beogradu i predsednik Višeg suda u Beogradu
 2. Spomenka Zarić, Sudija Vrhovnog kasacionog suda
 3. Božidar Vujičić, Sudija Vrhovnog kasacionog suda
 4. Leonida Popović, V.f. predsednika Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu
 5. Zorin Zogović, Zamenik Apelacionog javnog tužioca u Beogradu
 6. Nataša Krivokapić, Viši javni tužilac u Beogradu
 7. Radomir Ilić, Državni sekretar u Ministarstvu pravde
 8. Aleksandra Đurić, Samostalni savetnik u Ministarstvu pravde
 9. Marija Milaković, Rukovodilac sektora za privredno pravo u Pravosudnoj akademiji
 10. Maja Mijatović, Sekretar Upravnog odbora

Sednice upravnog odbora

Sednica upravnog odbora 1/2016

 • Dnevni red sednice
 • Zaključci

Sednica upravnog odbora 2/2016

 • Dnevni red sednice
 • Zaključci

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL