Skip to main content

Konkursi

Konkursi u 2024. godini

Oglašen konkurs za popunjavanje slobodnih radnih mesta u Pravosudnoj akademiji [Zatvoren]

Konkurs je zatvoren 7. maja 2024. godine u 23:59 sati.

Za prijem u radni odnos na neodređeno vreme:

PRAVOSUDNA AKADEMIJA U BEOGRADU, oglašava J A V N I   K O N K U R S za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Dana 24. aprila 2024. godine na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i u štampanom izdanju „Poslovi“, br. 1089,1090 i 1091(praznični trobroj) od 24.04.2024. godine, Pravosudna akademija Republike Srbije objavila je "Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme" za sledeća radna mesta:

 

 1. Radno mesto za praćenje realizacije programa u oblasti privrednog prava – 1  izvršilac
 2. Radno mesto za sprovođenje i kontrolu međunarodnih projekata – 1 izvršilac
 3. Administrator obuka u regionalnom centru – 1 izvršilac
 4. Poslovni sekretar u regionalnom centru – 1 izvršilac
 5. Rukovodilac poslova za odnose sa javnošću – 1 izvršilac

Ovaj oglas objavljen je i na oglasnoj tabli Pravosudne akademije u Beogradu, na internet strani i publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“ br. 1089,1090 i 1091(praznični trobroj) od 24.04.2024. godine.

 

Konkurs za prijem XIV generacije korisnika početne obuke Pravosudne akademije JOŠ UVEK NIJE OGLAŠEN [Zatvoren]

Prijem XIV generacije korisnika početne obuke

Konkurs za prijem XIV generacije korisnika početne obuke Pravosudne akademije, objavljen u Službenom glasniku broj ... od .... , 2024. godine

Konkurs je zatvoren ... 2024. godine u ... sati

Kandidati prijave za polaganje prijemnog ispita podnose Pravosudnoj akademiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Sl. glasniku RS.

Prijave se podnose svakog radnog dana od 09:00 do 14:00 sati, i to:   

 1. Elektronskom poštom, sa priloženim skeniranim dokumentima u PDF formatu na adresu prijemni@pars.rs (Kandidati koji odluče da prijavu i dokumenta pošalju elektronskom poštom, dobijaju elektronsku potvrdu prijema. U slučaju da kandidat nije dobio potvrdu prijema u obavezi je da se javi na broj +381 11 2184 030 radnim danima  u periodu od 09:00 do 14:00 časova. Detaljne instrukcije o prijavljivanju putem elektronske pošte možete pogledati u uputstvu. I pored elektronske prijave, kandidati su dužni da dostave Akademiji sva dokumenta do kraja konkursnog roka poštom ili lično!
 2. Lično, na adresi Pravosudna akademija, Terazije 41, Beograd
 3. Preporučenom pošiljkom, na adresu „Pravosudna akademija, Terazije br. 41, 11103 Beograd, PAK 107003

Kandidat prilaže:

 • Popunjenu prijavu, odštampanu i skeniranu u PDF formatu
 • Overena fotokopija diplome Pravnog fakulteta, odnosno skeniranu u PDF formatu
 • Overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu, odnosno skenirana u PDF formatu
 • Uverenje o državljanstvu, odnosno skenirano u PDF formatu
 • Očitanu i odštampanu ličnu kartu, odnosno očitanu i skeniranu LK u PDF formatu

* Ukoliko je kandidat nakon sticanja diplome ili uverenja o položenom pravosudnom ispitu promenio lično ime, uz prijavu je dužan da priloži i izvod iz matične knjige venčanih ili rešenje o promeni ličnog imena

** Ukoliko je kandidat polagao pravosudni ispit u ... roku 2024. godine, može da konkuriše, bez obzira što verovatno još uvek nije dobio „Uverenje o položenom pravosudnom ispitu“

 

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 12000 dinara i uplaćuje se na račun Pravosudne akademije br. 840-31109845-16.

Ne postoji POZIV NA BROJ.

 

Važno:

MOLIMO kandidate da NE UPLAĆUJU unapred predviđeni iznos od 12,000 dinara na ime naknade za polaganje prijemnog ispita, dok ne bude precizno UTVRĐEN datum polaganja PISMENOG dela prijemnog ispita.

Kandidati će uplatnicu kao dokaz, doneti i dati na uvid NA DAN POLAGANJA PISMENOG dela prijemnog ispita.

Dokumenta:

 

Važno:

U cilju uspostavljanja komunikacije između Pravosudne akademije i kandidata, otvorena je namenska adresa prijemni@pars.rs sa koje će svim kandidatima, nakon apliciranja biti upućena posebna poruka kao potvrda ispravnosti adrese koja je navedena u prijavi kandidata prilikom konkurisanja.


Ovo je način da kandidate obavestimo da li je prijava ispravna, odnosno, ukoliko postoje neki nedostaci, da na njih ukažemo, kako bi svi kandidati nesmetano bili pozvani na polaganje prijemnog ispita.


Molimo sve kandidate da obavezno potvrde prijem tog mejla i to isključivo sa adrese na koju im je mejl poslat.

Potrebno je da mejl za potvrdu pošalju lično jer se automatska potvrda (auto riplaj) neće uzimati u obzir. Molimo kandidate da svakodnevno proveravaju elektronsku poštu, posebno foldere sa obrisanim i neželjenim porukama.

Molimo sve kandidate da pažljivo i do kraja pročitaju poruku koja im je poslata i postupe po navedenim instrukcijama!

 

 

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL