Skip to main content

Elektronska biblioteka Pravosudne akademije

Izveštaj namenjen policiji i tužiocima o implementaciji priručnika za primenu metodologije procene rizika u javnim nabavkama za tužioce i policiju, maj 2024.

Godina izdavanja
2024.
Oblast
Krivično pravo
Prekršajno pravo
Tema
Izveštaj namenjen policiji i tužiocima o implementaciji priručnika za primenu metodologije procene rizika u javnim nabavkama za tužioce i policiju
Izdavač
USAID-ov projekat za unapređenje javnih nabavki i Pravosudna akademija Republike Srbije
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
Daliborka Srećkov
Jelena Pantelić
Ključne reči
javne nabavke
priručnik
Napomena

Dokument sadrži "Izveštaj namenjen policiji i tužiocima o implementaciji priručnika za primenu metodologije procene rizika u javnim nabavkama za tužioce i policiju" i "Prilog uz izveštaj namenjen policiji i tužiocima o implementaciji priručnika za primenu metodologije procene rizika u javnim nabavkama za tužioce i policiju"

Uputstvo za korišćenje baza podataka eJuris sistema

Godina izdavanja
2024.
Oblast
Ljudska prava
Посебна знања и вештине
Tema
Uputstvo za korišćenje baza podataka eJuris sistema
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
Biljana Stepanović
Ključne reči
evropska konvencija o ljudskim pravima
praksa ESLJP
Praksa UN komiteta
Napomena

Uputstvo za korišćenje baza podataka eJuris sistema sadrži uputstva za korišćenje baza podataka e-Case i Cross reference, baza prakse Evropskog suda za ljudska prava na jezicima regiona, oduka UN komiteta i presuda ESP.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju - sporna pitanja

Oblast
Privredno pravo
Tema
Zakon o izvršenju i obezbeđenju - sporna pitanja
Vrsta publikacije
Elektronska
Ključne reči
zakon o izvršenju i obezbeđenju

Javne nabavke - posebni postupci javnih nabavki i monitoring nad promenom propisa o javnim nabavkama

Godina izdavanja
2024.
Oblast
Upravno pravo
Tema
Javne nabavke - posebni postupci javnih nabavki i monitoring nad promenom propisa o javnim nabavkama
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
Blaženka Stojanović
Ključne reči
javne nabavke
Fajl
Posebne-JN-i-monitoring.pdf (679.13 kilobajta)

Javne nabavke - dodela ugovora i izvršenje ugovora

Godina izdavanja
2024.
Oblast
Upravno pravo
Tema
Javne nabavke - dodela ugovora i izvršenje ugovora
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
prof. dr Dobrosav Milovanović
Ključne reči
javne nabavke
Fajl

Javne nabavke - izbor učesnika i dodela ugovora

Godina izdavanja
2024.
Oblast
Upravno pravo
Tema
Javne nabavke - izbor učesnika i dodela ugovora
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
Blaženka Stojanović
Ključne reči
javne nabavke
Fajl

javne nabavke - priprema za sprovođenje postupka javne nabavke, objavljivanje i transparentnost

Godina izdavanja
2024.
Oblast
Upravno pravo
Tema
Priprema za sprovođenje postupka javne nabavke, objavljivanje i transparentnost
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
prof. dr Dobrosav Milovanović
Ključne reči
javne nabavke

Priručnik za primenu metodologije procene rizika u postupcima javnih nabavki za tužioce i policiju

Godina izdavanja
2024.
Oblast
Krivično pravo
Tema
Priručnik za primenu metodologije procene rizika u postupcima javnih nabavki za tužioce i policiju
Izdavač
USAID-ov projekat za unapređenje javnih nabavki i Pravosudna akademija Republike Srbije
Vrsta publikacije
Elektronska
Mesto
Beograd
Autor
Branko Nikolić
Jelena Pantelić
Ključne reči
javne nabavke
priručnik
procena rizika

Zaštita dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćem i međunarodnom pravu

Oblast
Građansko pravo
Krivično pravo
Ljudska prava
Tema
Zaštita dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćem i međunarodnom pravu
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
Ljuba Slijepčević, rukovodilac Regionalnog centra Pravosudne akademije u Novom Sadu
Ključne reči
Cyberbullying
visokotehnološki kriminal
Zakon o informacionoj bezbednosti
zaštita dece na internetu
međunarodni pravni standardi
Napomena

članak je objavljen u  publikaciji Radno pravni savetnik br 3/2024

Privatnost i zaštita podataka o ličnosti kroz domaće i međunarodno pravo s osvrtom na korisnike Fejsbuka i interneta sa krivičnopravnog aspekta

Oblast
Krivično pravo
Tema
Privatnost i zaštita podataka o ličnosti kroz domaće i međunarodno pravo s osvrtom na korisnike Fejsbuka i interneta sa krivičnopravnog aspekta
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
Ljuba Sliejpčević, rukovodilac Regionalnog centra Pravosudne akademije u Novom Sadu
Ključne reči
visokotehnološki kriminal
zaštita podataka o ličnosti
međunarodni pravni standardi
poštovanje privatnog života
poštovanje privatnog i porodičnog života
Napomena

članak je objavljen u  publikaciji Radno pravni savetnik br 1/2024

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL