Skip to main content

Управни одбор 2017.

Управни одбор представља орган Правосудне академије који се стара о дефинисању иУправни одбор представља орган Правосудне академије који се стара о дефинисању испровођењу циљева Академије утврђених Статутом Академије, законитошћу и редовним радом Академије.

Надлежности Управног одбора дефинисане су члановима 9. и 10. Статута Правосудне академије.

Чланови управног одбора

 1. Александар Степановић, Председник Управног одбора Правосудне академије, судија Апелационог суда у Београду и председник Вишег суда у Београду
 2. Споменка Зарић, Судија Врховног касационог суда
 3. Божидар Вујичић, Судија Врховног касационог суда
 4. Леонида Поповић, В.ф. председника Прекршајног апелационог суда у Београду
 5. Зорин Зоговић, Заменик Апелационог јавног тужиоца у Београду
 6. Наташа Кривокапић, Виши јавни тужилац у Београду
 7. Радомир Илић, Државни секретар у Министарству правде
 8. Александра Ђурић, Самостални саветник у Министарству правде
 9. Марија Милаковић, Руководилац сектора за привредно право у Правосудној академији
 10. Маја Мијатовић, Секретар Управног одбора

Седнице управног одбора

Седница управног одбора 1/2017

 • Дневни ред седнице
 • Закључци

Седница управног одбора 2/2017

 • Дневни ред седнице
 • Закључци

 

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL