Skip to main content

Подршка Европске уније Правосудној академији

Подршка Европске уније Правосудној академији
Активности

Главне активности пројекта укључују:

Спровођење анализа судске праксе Европског суда за људска права у предметима против Републике Србије, као и другим предметима који могу да буду значајни за носиоце правосудних функција у Републици Србији

Успостављање преко интернета „система за укрштање“ који би повезивао одредбе националних прописа са релевантним нормама Европске конвенције о људским правима, судском праксом Европског суда за људска права, као и израђеним правним концептима

Спровођење анализе високог броја представки пред Европским судом за људска права и уставних жалби пред Уставним судом Републике Србије, уз препоруке за решавање тих проблема

Формулисање препорука за унапређење методологије за доношење судских одлука и припрему кратких анализа пресуда, као и организовање семинара за упознавања носилаца правосудних функција са формулисаним препорукама

Успостављање мреже судија и тужилаца који су специјализовани за Европску конвенцију о људским правима

База података која ће укључити одабране одлуке Европског суда за људска права, и обука особља за њено одржавање

Процена потреба како би се идентификовали будући захтеви за обукама у оквиру правосудног система

Општи преглед постојећих наставних планова и програма за почетну и сталну обуку, која је праћена одговарајућом анализом , а све у циљу унапређења наставног плана и програма

Упоредна анализа наставног плана и програма у сродним институцијама у државама чланицама ЕУ

Препоруке и подршка за унапређење постојећих и израда нових модула у оквиру приоритетних правних области

Семинари и радионице у оквиру почетне и сталне обуке за јачање компетенција носилаца правосудних функција

Упоредна анализа садашњег система менторства, као и система релевантних институција у земљама ЕУ које су надлежне за обуку носилаца правосудних функција уз препоруке за унапређење система

„Смернице за оцењивање рада ментора“ и подршка Правосудној академији у спровођењу препорука

„Приручник за менторе“ ради унапређења методологије рада, пружајући подршку Правосудној академијиу организовању његове промоције

Сарадња и контакти са релевантним правним институцијама, као и правосудним образовним институцијама у региону и државама чланицама ЕУ

Анализе постојеће ситуације у вези са тренутно доступним могућностима и будућим потребама информационог система Правосудне академије

 

Документа

Документа пројекта по пројектним компонентама:

Преглед резултата активноси на пројекту

Overview of project deliverables

 

Компонента 1

 

Компонента 2

 

Компонента 3

Конзорцијум

Овај двогодишњи пројекат имплементира British Council у сарадњи са FIIAPP (Шпанија), Alternative Consulting (Србија) и AlterFact (Србија).

british British Council је међународна организација за културне односе из Велике Британије.

British Council отвара међународне прилике за људе из Велике Британије, али и из других земаља и гради поверење између њих широм света. То је оно што ми сматрамо културним односима.

Градимо поверење и разумевање за Велику Британију са циљем да створимо сигурнији и напреднији свет. Посматрано у односу на наш утицај, ми смо водећа светска организација за културне односе. Културни односи су компонента међународних односа који се фокусирају на повезивање људи, али и успостављање веза између политичких представника и грађана, као и међу политичким представницима различитих земаља међусобно.

Користимо енглески, уметност, образовање и друштво – најбоље од онога што Велика Британије може да понуди у области културе – како бисмо приближили људе и учинили сарадњу са Великом Британијом што атрактивнијом. British Council има преко 7.000 запослених у 191 канцеларији у 110 земаља и територија.

Terazije 8/I, 11000 Beograd
Phone: +381 3023 866
info@jap.rs

fiiap Основана 1997. године, Међународна фондација Шпаније за администрацију и јавне политике (FIIAP) је фондација коју је основала влада Шпаније у области међународног развоја демократске владавине и јачања институција.

Од свог оснивања организација је спровела разне програме модернизације у области правосуђа у транзиционим и земљама у развоју. Ови програми обухватају активности које за циљ имају оснаживање институционалних и организационих капацитета земаља корисница, као што су техничка помоћ, обуке у области управљања, истраживања и односа са судском администрацијом.

Последњих година организација је била домаћин бројних семинара, радионица и конференција на којима су учествовале судије и руководиоци из области судске администрације из читавог света.

C/ Beatriz de Bobadilla, 18 4ª planta 28040 – Madrid – España
Phone:+34 91 591 46 00
info@fiiapp.org

konsalting Alternative Consulting, из Београда је млада консултантска компанија која се брзо развија. Основали су је консултанти који имају дугогодишње искуство у раду на пројектима подрше у Југоисточној Европи као и у другим регионима, укључујући ЗНД, Африку и Југоисточна Азији.

Alternative Consulting је специјализована тренутно спроводи бројне активности, углавном уз финансијску подршку Европске уније, усмерене на пружање подршке институцијама држава Југоисточне Европе у спровођењу реформи, као и у прилагођавању домаћег законодавстваправним тековинама ЕУ.

Risanska 6, 11000 Beograd, Republika Srbija
Tel: +381 (0) 11 268 10 79
info@alternative-consulting.com

alter Удружење Alterfact основано је 2010. године са циљем пружања подршке развоју цивилног друштва и заштити људских права. Главне области којима се асоцијација бави укључују промоцију владавине права, вредности цивилног друштва и заштите животне средине као људског права.

Од оснивања, асоцијација је развијала капацитете у пољу асистенције српском правосуђу, укључујући обуке, опште правосудне реформе, техничку помоћ, изградњу капацитета и подизање свести јавности. Корисници већ имплементираних, или пројеката који се тренутно спроводе су судије, заменици тужиоца, судијски и тужилачки помоћници, запослени у правосуђу, укључујући посебна одељења(правна помоћ, одељења за извршење, одељења судске праксе, итд.), као и једна професионално удружење (Удружење прекршајних судија).

Донатори уз помоћ којих је Асоцијација реализовала најскорије пројекте су Европска унија, Немачка агенција за међународну помоћ и сарадњу (ГИЗ), Министарство иностраних послова Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, амбасада Холандије и пројекат USAID Serbia - Judicial Reform and Government Accountability (JRGA).

Draže Pavlovića 10/27, 11000 Beograd, Republika Srbija
Tel. +381 11 2780 842
Mob. +381 63 222 395
alterfact@alterfact.rs

Контакт
Адреса

Теразије 8/1
11000 Београд

Т: +381 11 3023 869
Ф: +381 11 3023 877
info@jap.rs

kontakt

Пројектне активности

Пројекат је конципиран тако да одговара потребама техничке стручности како би одговорио на изазове који произилазе из обавезе да се у потпуности спроведе Европска конвенција о људским правима, као и из процеса преговoра о приступању ЕУ.
Циљ пројекта је да се пружи подршка и унапреде образовне активности и нове структуре у оквиру Правосудне академије и тиме допринесе успостављању доследног правосудног система у Републици Србији.

Резултат 1

Олакшан приступ судској пракси Европског суда за људска права са циљем да се унапреди и уједначи судска пракса у судовима Републике Србије, као и да се усклади са ЕУ стандардима.

Резултат 2

Унапређене образовне активности Правосудне академије у циљу јачања ефикасности и делотворности правосудних обука.

Резултат 3

Унапређено функционисање нових структура у оквиру нових надлежности Правосудне академије.

IPA 2012 - Подршка Европске уније Правосудној академији

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL