Skip to main content

Obuka na temu: "Seksualno nasilje - izazovi u dokazivanju i razumevanju položaja žrtve"

Датум
Локација
Beograd
Аутор
Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je, u okviru projekta „Zaustavimo nasilje – podržimo promene“ koji sprovodi UNDP, organizovala jednodnevnu obuku na temu seksualnog nasilja i izazova u dokazivanju i razumevanju položaja žrtve za javne tužioce viših javnih tužilaštava sa područja Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu i sudije viših sudova sa područja Apelacionog suda u Beogradu.


Obuka je održana 16. maja 2024. godine u hotelu Mona Plaza u Beogradu.


Cilj obuke je bio da se podignu kapaciteti krivično-pravnog sistema za istragu i krivično gonjenje krivičnih dela sa elementima seksualnog nasilja, kao i da se unaprede postojeći mehanizmi za zaštitu žrtava seksualnog nasilja tokom krivičnog postupka u skladu sa međunarodnim standardima i domaćim zakonodavstvom.


Predavačice na obuci su bile:
-    Gorjana Mirčić Čaluković, Pravosudna akademija,
-    Slađana Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu.

Seminarom su bile obuhvaćene teme multisektorske saradnje kao preduslova za efikasno sprovođenje krivičnog postupka, evropskih standarda u definisanju i dokazivanju krivičnih dela u vezi sa seksualnim nasiljem i novine u pristupu i razumevanju žrtava seksualnog nasilja.

Obuka na temu: "Seksualno nasilje - izazovi u dokazivanju i razumevanju položaja žrtve" - Izvor: Pravosudna akademija

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL