Skip to main content

Обука на тему: "Сексуално насиље - изазови у доказивању и разумевању положаја жртве"

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је, у оквиру пројекта „Зауставимо насиље – подржимо промене“ који спроводи УНДП, организовала једнодневну обуку на тему сексуалног насиља и изазова у доказивању и разумевању положаја жртве за јавне тужиоце виших јавних тужилаштава са подручја Апелационог јавног тужилаштва у Београду и судије виших судова са подручја Апелационог суда у Београду.


Обука је одржана 16. маја 2024. године у хотелу Мона Плаза у Београду.


Циљ обуке је био да се подигну капацитети кривично-правног система за истрагу и кривично гоњење кривичних дела са елементима сексуалног насиља, као и да се унапреде постојећи механизми за заштиту жртава сексуалног насиља током кривичног поступка у складу са међународним стандардима и домаћим законодавством.


Предавачице на обуци су биле:
-    Горјана Мирчић Чалуковић, Правосудна академија,
-    Слађана Јовановић, Правни факултет Универзитета Унион у Београду.

Семинаром су биле обухваћене теме мултисекторске сарадње као предуслова за ефикасно спровођење кривичног поступка, европских стандарда у дефинисању и доказивању кривичних дела у вези са сексуалним насиљем и новине у приступу и разумевању жртава сексуалног насиља.

Обука на тему: "Сексуално насиље - изазови у доказивању и разумевању положаја жртве" - Извор: Правосудна академија

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL