Skip to main content

Спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је, по редовном Програму за стручно усавршавање судија привредних судова и судијских помоћника, организовала једнодневни семинар на тему: „Спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу“. Семинар је одржан 7. јуна 2024. године у сали Правосудне академије у Београду, а учесници су били судије и судијски помоћници привредних судова у Београду, Панчеву, Пожаревцу, Ваљеву, као и судијски помоћници Привредног апелационог суда. Овом приликом учесници су кроз радионицу решавали спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу.    


Предавачи на овом семинару су били судије Привредног апелационог суда Татјана Влаисављевић и Јован Кордић .


 
 

Спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу - Извор: Правосудна академија

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL