Skip to main content

Савет Европе

Council of Europe Main Building

Канцеларије Савета Европе отварају се одлуком Генералног секретара у договору са одговарајућом земљом, под надзором Комитета министара.

Иако се њихови циљеви и начин рада разликују, у складу са њиховим специфичним мандатом, њихова главна намена је да омогућују, одражвају и оснажују радне односе између Савета Европе и националних власти (углавном Влада и Парламент), регионалних и локалних власти, представника грађанског друштва, политичких партија и медија, као и чланова међународне заједнице.

Њихове активности омогућавају Савету Европе да помаже земљи у испуњавању својих обавеза повезаних са чланством, да утиче на законодавне и друге реформе, да пружа стручна мишљења у стручном пољу Организације, развија ефикасне програме обуке (интер алиа о Европској Конвенцији о људским правима), примење паневропске активности као што су тематске кампање и тако даље. Води се рачуна да иницијативе буду усклађене са нашим главним међувладиним партнерима, од којих су најважнији ЕУ и ОЕБС као и УН и њене агенције.

Канцеларију Савета Европе у Београду отворио је Генерални секретар 16. марта 2001. године. Канцеларија је основана као главни центар сарадње са Савезном Републиком Југославијом, која је у то време, поднела пријаву за пријем у Савет Европе.

Истовремено је започео рад на заједничким пројектима.

Данас, Канцеларија ради у блиској сарадњи са Владом и релевантним институцијама Републике Србије како би успешније усмерила и ефикасније спровела програме стручне подршке Савета Европе реформским процесима.

Главне активности Савета Европе усмерене су ка унапређењу демократије, заштите људских права и владавине права, имајући у виду обавезе које је Србија преузела ступањем у чланство.

У оквиру Заједничког програма са Европском унијом Савет Европе помаже Правосудној академији у оснаживању људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији.
Такође, Савет Европе интензивно доприноси да сви они који се налазе под јурисдикцијом Републике Србије на бољи начин уживају своја људска права. Пројекти Савета Европе, у сарадњи са Правосудном академијом, доприносе спровођењу Споразума о придруживању са Европском унијом кроз подршку напорима Србије да оснажи демократију и владавину права.

Савет Европе кроз различите пројекте помаже Правосудној академији у реализацији општих курсева из области људских права за судије и тужиоце, у циљу побољшања примене Европске конвенције о људским правима и судске праксе Европског суда за људска права у области слободе изражавања у свакодневном раду правосуђа.

Дугогодишња пракса Савета Европе је да полазницима почетне обуке Правосудне академије, као и судијама и тужиоцима омогући студијске посете Стразбуру, које омогућавају учесницима непосредан увид у функционисање Европског суда за људска права у Стразбуру, као и других тела у оквиру Савета Европе.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL