Skip to main content

ОЕБС

OSCE OEBS logo

ОЕБС је европска организација за безбедност и сарадњу. Има свеобухватан приступ безбедности који обухвата политичко-војне, економске и еколошке и људске аспекте. Због тога се бави широким спектром безбедносних питања, укључујући мере контроле наоружања, мере поверења и сигурности, људска права, националне мањине, демократизацију, стратегије полиције, борбе против тероризма и економске и еколошке активности.

Организација има 57 земаља чланица које уживају једнак статус, а одлуке се доносе консензусом на политичкој, али не и правно обавезујућој основи.

Како би помогла Србији у изградњи јаких, независних, одговорних и ефикасних демократских институција, Мисија ОЕБСА-а ради са Владиним институцијама, цивилним друштвом и медијима у областима владавине права и људских права, спровођења закона, демократизације и развоја медија. Такође сарађује са другим мисијама у региону на заједничким пројектима и иницијативама.


ОЕБС Мисија, Одељење демократизације, је са Академијом реализовало пројекат који се тиче наставка тренинга тренера осам одабраних судија за обуку у области дискриминације као и округлог стола за судије које раде у одељењима судске праксе сва четири апелациона суда у циљу хармонизације судске праксе у овим предметима. 

ОЕБС је кроз своје прграме помогао реализацију циклуса обука посвећених Злоупотреби у јавним набавкама као и представљању Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и тероризма.

Такође је, уз подршку ОЕБС-а одржана серија тренинга тренера, доприневши тако проширивању листе предавача Академије у области организованог криминала из редова тужилаца.

Важни линкови

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL