Skip to main content

Обука судија на тему “Закон о локалним изборима”

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је дана 17.05.2024. године  у Београду органозовала једнодневни семинар за Председнике Виших судова са територије целе Републике, на тему примена Закона о локалним изборима.

Предавач на овом семинару је била судија Вишег суда у Београду Маријана Николић Милосављевић, која је упознала присутне са праксом и искуством Вишег суда у Београду у примени овог Закона.

Такође, председници Виших судова упознати су са ЛМС платформом Правосудне академије и новопостављеном Онлине обуком на тему Закона о локалним изборима као и базом судских одлука Управног суда и Виших судова у Изборној материји.

Галерија фотографија са обуке судија на тему “Закон о локалним изборима”

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL