НАШ ЦИЉ ЈЕ:
ПРОФЕСИОНАЛНО
НЕЗАВИСНО
НЕПРИСТРАСНО


Искључи насиље

Искључи насиље

Искључи насиље

База судских пресуда европског суда за људска права на српском језику

286 ПОЛАЗНИКА ПОЧЕТНЕ ОБУКЕ

3491 ОСТВАРЕНА ОБУКА

за судије, тужиоце, стручне сараднике, приправнике

The Republic of Serbia Judicial Academy was established as an institution performing activities with a view to provide exercise of rights determined by the Law on Judicial Academy, relevant for the Republic of Serbia judicial system.

  
 

Семинари

Прочитај више

Подршка ЕУ Правосудној aкадемији

Прочитај више

Конкурси

Прочитај више

Јавне набавке

Прочитај више

е-Академија

Прочитај више

Савет за малолетнике
Превенција и борба против корупције
  • Републичко јавно тужилаштво

  • Завод за интелектуалну својину

  • Министарство правде

  • Високи савет судства

  • Државно веће тужилаца

  • Врховни касациони суд