Skip to main content

Техника израда судске праксе

Датум
Локација
Ниш
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је на основу Програма сталне обуке за 2024. годину, у Нишу дана 29.3.2024. године у сали Правосудне академије одржала семинар „Техника израда судске пресуде“.

Семинар је био намењен судијама и судијским помоћницима привредних судова са територије нишке апелације.

Предавачи на овом семинару су биле судије Привредног апелационог суда у Београду Јасминка Обућина и Татјана Ђурица.

Галерија фотографија са обуке у Нишу на тему "Техника израда судске праксе"

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL