Skip to main content

Спречавање и сузбијање трговине људима у циљу радне експлоатације и принудног рада

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

У оквиру пројекта: „Спречавање некажњивости трговаца људима и подршка жртвама трговине људима у југоисточној Европи“ финансираног од стране Канцеларије Владе Сједињених Америчких Држава за праћење и борбу против трговине људима, Канцеларија Уједињених нација за питања дроге и криминала (UNODC) у сарадњи са Правосудном академијом Републике Србије организовала је обуку: „Спречавање и сузбијање трговине људима у циљу радне експлоатације и принудног рада – мултисекторски приступ“, у периоду од 4. до 6. јула 2023. године у Врднику, односно од 28. до 30. новембра 2023. године у Врњачкој Бањи. 


Циљ поменутих радионица био је јачање капацитета представника полиције, тужилаштва и судова у супротстављању трговини људима у циљу радне експлоатације и принудног рада, уз ослањање на резултате активности које на том плану предузимају представници других државних органа, пре свега Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Инспектората за рад, Центра за заштиту жртава трговине људима), као и релевантних међународних организација и специјализованих организација цивилног друштва.


Као наставак поменутих обука у среду 20. марта 2024. године посредством ''ZOOM'' платформе одржан је онлајн састанак са циљем размене информација о у међувремену постигнутим резултатима, односно наставак дискусије о искуствима у кривичноправном одговору против трговине људима. Састанак је подразумевао учешће представника судова, јавног тужилаштва, полиције и сектора подршке и заштите који су били обухваћени претходно одржаним обукама.


Циљеви састанка укључују следеће: 
    - Омогућавање дискусије о ефикасности обуке и оперативним резултатима; 
    - Омогућавање размене знања, искустава и иновативних приступа у борби против трговине људима на националном, регионалном и међународном нивоу; 
    - Омогућавање дискусије о кључним тренутним трендовима везаним за проблематику трговине људима; 
    - Промовисање партнерства и подстицање сарадњe међу свим релевантним актерима. 
    
Модератори састанка били су:
-    Тамара Мировић, јавни тужилац у Врховном јавном тужилаштву
-    Милан Жарковић, редовни професор на Криминалистичко-полицијском универзитету

Спречавање и сузбијање трговине људима у циљу радне експлоатације и принудног рада - Извор: Правосудна академија

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL