Пријемни испит - упис XI генерације корисника почетне обуке

ВАЖНО - Одређен датум полагања писменог дела пријемног испита за упис XI генерације полазника Правосудне академије

Обавештавамо кандидате који су се пријавили на "Конкурс за пријем XI генерације корисника почетне обуке Правосудне академије“, да су утвђени датуми полагања писменог дела пријемног испита, теста личности и усменог дела пријемног испита. 


ВАЖНА НАПОМЕНА: 

 На жалост, у овом тренутку немамо прецизне информације о тачним местима/ адресама полагања ПИСМЕНОГ дела пријемног испита и ТЕСТА ЛИЧНОСТИ по апелацијама за коју сте се у пријави определили

 Информације о тачном месту, односно адреси полагања по свакој од апелација ћемо накнадно послати електронском поштом.

 1. Писмени део пријемног испита полагаће се 08. марта, 2021. године од 10:00 сати (Накнадно ће бити достављена информација на којој адреси ће бити одржан испит, по свакој од апелација)
 2. Тест личности, одржаће се 11. марта, 2021. године (Накнадно ће бити достављене информације у које време и на којој адреси ће тест бити одржан) 
 3. Усмени део пријемног испита, држи се у Београду, биће одржан следећих датума – 15. 16. 17. и 18. марта, 2021. године. 

 

Информације о даљем току испита пратите на нашем сајту, на страни посвећеној пријемном испиту 

На адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., такође, можете поставити сва питања која имате, а на упит ће Вам бити одговорено у најкраћем могућем року!  

  

У Београду, 18. марта 2021. године у 15:00 сати


КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПОЛАЗНИКА

Обавештавамо вас да је "Конкурс за пријем XI генерације корисника почетне обуке Правосудне академије, објављен у Службеном гласнику број 120 од 02. октобра 2020. године"

Одлука Високог савета судства - одлука је објављена 05. октобра, 2020. године 
Одлука Државног већа тужилаца
Оквирни програм пријемног испита Правосудне академије 
Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита

 

ЧЛАНОВИ ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ

1. Јасминка Станојевић, судија Врховног касационог суда  
2. Душко Миленковић, председник Апелационог суда у Београду  
3. Бранка Дражић, судија Апелационог суда у Београду  
4. Милан Ткалац, апелациони јавни тужилац у Новом Саду  
5. Младен Ненадић, тужилац за организовани криминал

НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ

Накнада за полагање пријемног испита износи 12 000 динара и уплаћује се на рачун Правосудне академије бр. 840-31109845-16

Накнада за полагање се може уплатити најкасније до почетка писменог дела пријемног испита.

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА

Подсећамо Вас да на испит са собом понесете личну карту или пасош и потврду о уплаћеној накнади за полагање пријемног испита, као и да на испит дођете пола сата пре означеног термина.

Кандидати пријаве за полагање пријемног испита подносе Правосудној академији у року од 15 дана од дана објављивања огласа у Сл. гласнику РС. Пријаве се подносе сваког радног дана од 07:30 до 15:00 сати, и то:

 • Електронском поштом, са приложеним скенираним документима у ПДФ формату на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. (Кандидати који одлуче да пријаву и документа пошаљу електронском поштом, добијају електронску потврду пријема. У случају да кандидат није добио потврду пријема у обавези је да се јави на број +381 64 869 02 99). Детаљне инструкције о пријављивању путем електронске поште можете погледати у упутству.
 • Лично, на адреси Правосудна академија, Теразије 41, Београд
 • Препорученом пошиљком, на адресу „Правосудна академија, Теразије бр. 41, 11103 Београд, ПАК 107003

Кандидат прилаже:

 • Попуњену пријаву, одштампану и скенирану у ПДФ формату
 • Оверена фотокопија дипломе Правног факултета, односно скенирану у ПДФ формату
 • Оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту, односно скенирана у ПДФ формату
 • Уверење о држављанству, односно скенирано у ПДФ формату
 • Очитану и одштампану личну карту, односно очитану и скенирану ЛК у ПДФ формату

* Уколико је кандидат након стицања дипломе или уверења о положеном правосудном испиту променио лично име, уз пријаву је дужан да приложи и извод из матичне књиге венчаних или решење о промени личног имена.

ПИСМЕНИ ДЕО ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

По оглашеном „Конкурсу за избор кандидата за пријем на почетну обуку, XI-те генерације, у Правосудној академији“ објављеном у Службеном гласнику број 120, од 2. октобра 2020. године, а на основу члана 27. Закона о Правосудној академији („Сл.гласник РС“ бр.104/2009, 32/2014 - Одлукa УС РС и 106/2015)

ОБАВЕШТАВАМО КАНДИДАТЕ да је писани део пријемног испита заказан за ------, 2020. године у ----- сати.


Писмени део пријемног испита, биће организован у следећим градовима:

 • У Београду - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији београдске апелације – улица -----
 • У Крагујевцу - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији крагујевачке апелације –  -----
 • У Нишу - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији нишке апелације – -----.
 • У Новом Саду - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији новосадске апелације – -----

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА (Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 10.)

Листа са именима кандидата који су положили писмени део пријемног испита

Правосудна академија објављује листе са шифрама кандидата који су полагали писмени део пријемног испита ----- 2020. године. Листе су постављене ----- у ----- сати

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Београд

За апелацију Београд, листе са шифрама кандидата биће истакнуте на вратима Правосудне академије, на адреси: Теразије бр. 41  и -----

Увид у тест, кандидати који су полагали у београдској апелацији, могу затражити искључиво на адреси Правосудна академија, Теразије бр. 41.

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Крагујевац

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Ниш

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Нови Сад

Листе са шифрама кандидата биће истакнуте по апелацијама, на свим местима на којима су кандидати полагали, на вратима, али и на вратима просторија Правосудне академије у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу.

ПРИГОВОР (Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 10.)

 

ТЕСТ ЛИЧНОСТИ

"Тест личности је заједнички назив за разноврсне упитнике, пројективне технике и тестове којима се, на стандардизован, објективан и анониман начин, испитује једна или више димензија личности" - Иван Видановић "Речник социјалног рада"

Извод из "Правилника о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 11".

Кандидати који су положили писмени тест приступају полагању теста личности.
Кандидати уз тест прилажу и затворен идентификациони образац на коме заокружују да су сагласни да у тест и резултате могу имати увид чланови Комисије или лица која Комисија овласти.

Стручно лице које прегледа тест мора дати образложење уколико кандидат на тесту добије оцену „не задовољава“ и са тим упознати чланове Комисије која доноси коначну одлуку о томе.

Комисија одлуку доноси већином гласова. Ниједан члан Комисије не може бити уздржан. О току и гласању чланова Комисије саставља се записник који потписују сви чланови Комисије.
На тест личности и записник се ставља ознака поверљивости и чувају се у архиви Академије 30 дана од дан завршетка пријемног испита. После тог рока се уништавају.

Увид у резултате теста личности може имати само кандидат.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

Обавештавамо Вас да ће се полагање теста личности одржати ..... године са почетком у .... сати

 

 • У Београду - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији београдске апелације – улица ...
 • У Крагујевцу - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији крагујевачке апелације – ...
 • У Нишу - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији нишке апелације – Виши суд у Нишу, улица ...
 • У Новом Саду - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији новосадске апелације – Апелациони суд у Новом Саду, ...

 

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА

УСМЕНИ ДЕО ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

Сви кандидати, који су стекли услов полагања усменог дела пријемног испита, према Правилнику о начину и садржини полагања пријемног испита (Члан 12., 13, и 14.), позивају се да погледају РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА како би на време били информисани о дану и времену полагања, с обзиром да ће се испит полагати ... дана, односно ... ... 2020. године.

Усмени испит, сви кандидати полажу у Београду – зграда Правосудне академије, улица Теразије бр. 41

..., 2020. године с почетком у ... сати

..., 2020. године с почетком у ... сати

Кандидат је дужан да се појави најкасније 15 минута пре назначеног термина(посебно важно за кандидате који по распореду полажу ујутру од 09:00, односно 10:00 сати).

Кандидати су подељени у групе - погледати РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 

 • Важно је да сваки кандидат буде информисан у којој је групи, односно у које време и ког дана полаже.
 • Групе су састављене од по три кандидата.

Кандидати ће полагати у библиотеци Правосудне академије. Припрема кандидата је у канцеларији бр. 6. Сви посетиоци и кандидати, могу пратити полагање усменог дела испита, кроз директан пренос који је обезбеђен, у антреу Академије, на спрату.

У циљу подизања транспарентности, Правосудна академија ће уживо преносити и полагање усменог дела пријемног испита. Пренос ће бити стримован преко званичног "Јутјуб" канала Правосудне академије - канал Београд.

ИСПИТНА КОМИСИЈА

За усмени део пријемног испита именована је комисија у следећем саставу:

1. Јасминка Станојевић, судија Врховног касационог суда
2. Душко Миленковић, судија Врховног касационог суда и председник Апелационог суда у Београду
3. Бранка Дражић, судија Апелационог суда у Београду
4. Милан Ткалац, апелациони јавни тужилац у Новом Саду
5. Младен Ненадић, тужилац за организовани криминал

РАНГ ЛИСТА
На основу члана 41 Статута Правосудне академије објављуе се ранг листа кандидата за упис десете генерације полазника почетне обуке. У складу са одлукама Високог савета судства и Државног Већа тужилаца, које можете погледати у прилогу, десету генерацију чини 35 полазникa

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА

Укупни резултати са пријемног испита

Резултати су објављени дана ... 2020. године у ... сати

Ранг листа кандидата на основу завршне оцене

 Резултати су објављени дана ... 2020. године у ... сати

ПРИГОВОР (Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 17.)

Приговор на утврђену ранг листу кандидата, на основу завршне оцене

 

Коначна ранг листа кандидата 

  Листа је објављена дана ... 2020. године у ... сати

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ЗА КАНДИДАТЕ
Овим путем, желимо да одговоримо на неколико најчешће постављених питања, како бисмо што је могуће прецизније дали одговоре и смањили недоумицу заинтересованих кандидата.

Директор Правосудне академије Ненад Вујић учествовао је на онлајн конференцији Дани права југоисточне Европе (SEELD 2.0), одржаној 9. новембра на КУДО платформи.

Панел Правосудне академије одржан је у уторак 10. новембра, а у фокусу панела биле су теме "Транспарентност процеса уписа и едукације будућих судија и тужилаца" и "Презентација базе података о судској пракси Европског суда за људска права".
Модератор панела била је Biljana Braithwaite, Legal Consultant, AIRE Centre