Завршни испит IX генерације

Завршни испит, дефинисан је Законом о Правосудној академији, и тo члановима Закона од 37 до 40.

Правосудна академија, у својим просторијама у Београду, у периоду од ..., 2021. године, организује завршни испит девете генерације корисника почетне обуке.

По завршетку почетне обуке, корисници почетне обуке полажу завршни испит, на коме се проверавају искључиво практична знања и способности стечена на почетној обуци, и то, за обављање посла:

  • судије прекршајног суда,
  • основног суда и
  • заменика јавног тужиоца у основном тужилаштву.
Завршни испит се полаже пред комисијом од пет чланова, од којих су три члана судије, а два тужиоци.

Распоред полагања кандидата по данима

Петочлану комисију чине:

  1. Гордана Комненић, судија Врховног касационог суда у Београду
  2. Милена Рашић, судија Апелационог суда у Београду
  3.  Мирјана Грујичић, судија Вишег суда у Београду
  4.  Светлана Алексић, судија Вишег суда у Београду - посебно одељење Вишег суда за организовани криминал
  5.  Томислав Килибарда, Апелациони јавни тужилац у Београду

Оцењиваће кандидате оценама од 1 до 5 са посебним освртом на следеће критеријуме:

- управљање поступком, 
- правна аргументација и 
- општи утисак излагача

Корисник почетне обуке, који на завршном испиту добије оцену 1, сматра се да није завршио почетну обуку. 

Програм и начин полагања завршног испита ближе се уређује правилником.

Просечна оцена корисника обуке девете генерације, била је ....


Списак кандидата који полажу завршни испит IX генерације

Београд

1. Нина Николић
2. Ксенија Ђуричковић
3. Мина Вулић
4. Александра Лозић
5. Милица Јовановић
6. Мирослав Миљевић
7. Кристина Балножан
8. Јелена Огњановић
9. Јована Милићевић
10. Вања Караџић (VIII генерација)

Нови Сад

1. Бранкица Тодоровић
2. Мирјана Воргић
3. Мирјана Лековић
4. Милица Михић
5. Маринела Златић
6. Катарина Симин
7. Љубица Шобот Доскач
8. Милица Бељин

Крагујевац

1. Сања Милутиновић
2. Сандра Антонијевић Марјановић
3. Марко Кошанин
4. Весна Шуковић
5. Стефан Павловић
6. Марко Петковић
7. Емир Зумберовић
8. Слободан Даковић
9. Јелена Спасић (VIII генерација)

Ниш

1. Стефан Анђелковић
2. Ивана Крстић
3. Марина Тренкић
4. Марија Стојановић
5. Љубица Михајловић
6. Тања Ђорић
7. Јована Цветковић


Правосудна академија, у својим просторијама у Београду, у периоду од ..., до ... 2021. године, организовала је завршни испит девете генерације корисника почетне обуке.


Први дан завршног испита 9. генерације – ....2021. снимак уживо полагања од ... до ... сатиСнимци полагања завршног испита девете генерације корисника по данима

Први дан завршног испита 8. генерације – 29.06.2020. снимак полагања од 09:00 до 17:00