Примена новог Закона о заштити података о личности 3

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У Правосудној академији 4. јула одржан је још један семинар на тему примене новог Закона о заштити података о личности.


 

Примена новог Закона о заштити података о личности - Извор: Правосудна академија

Семинару су присуствовали учесници из прекршајних и основних судова, основних тужилаштава и представници Канцеларије заштитника грађана.

Теме које су се обрађивале на овим обукама биле су:

  • Закон о заштити података о личности
  • однос Закона и нових европских правила
  • секторски закони
  • податак о личности
  • oбрада података
  • руководилац и обрађивач
  • начела обраде података о личности
  • права лица чији се подаци обрађују и њихова заштита

Предавачи су били проф. др Саша Гајин са Правног факултета Универзитета Унион и Марко Вукић из Центра за унапређење правних студија.