Прекршај или пореско кривично дело

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

На основу потписаног споразума о сарадњи између Правосудне академије и Министарства финансија – Пореске управе одржан је први тродневни семинар стручног усавршавања руководилаца Сектора за контролу - теренска контрола и начелника регионалних одељења Сектора пореске полиције.


 

Прекршај или пореско кривично дело - Извор: Правосудна академија

Семинар је реализован уз помоћ пројекта „Превенција и борба против корупције“ који је финансиран из претприступних фондова ИПА 2013 програма ЕУ за Србију.

Тема семинара је билa разграничење прекршаја и пореских кривичних дела.

Предавачи су били:
Проф. др Станко Бејатовић редовни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, проф. др Милан Шкулић редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда Србије, др Јелена Костић научни сарадник Института за упоредно право, Каменко Козарски председник Прекршајног суда у Новом Саду, Златко Шкрипац судија Прекршајног апелационог суда, одељење у Новом Саду, Иван Марковић заменик основног јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, Јасмина Милановић-Ганић заменик тужиоца за организовани криминал, Зоран Бурсаћ судија Првог основног суда у Београду и Јована Стојановић и Љубисав Стојиљковић, порески саветници фирме Прајсвотерхаускуперс (PricewatershouseCoopers).

Модератори дискусије били су Дејан Симић координатор у Сектору пореске полиције и Сена Папак координатор Сектора за контролу Регионалног одељења Министарства финансија - Пореска управа за контролу Нови Сад.

Семинар је одржан у Привредној комори Србије у Београду од 19-21. јуна 2019. године.