Примена Закона о спречавању насиља у породици 2

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је 14. јуна 2019. године, у сали Правосудне академије у Нишу, организовала обуку под називом „Примена Закона о спречавању насиља у породици“.


 

Примена Закона о спречавању насиља у породици - Извор: Правосудна академија

Обука је организована за судије прекршајних судова са територије нишке апелације.

Теме које су се обрађивале на овој обуци су биле:

  • Конвенција Уједињених Нација о елиминацији свих облика дискриминације према женама
  • Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција)
  • Процена ризика; хитне мере - врсте, основ за доношење, трајање и кршење
  • Мултисекторска сарадња кроз рад Групе за координацију и сарадњу лица за везу

Предавачи на овој обуци били су Снежана Милошевић судија Апелационог суда у Нишу и Небојша Тасић вршилац функције Апелационог јавног тужиоца у Нишу.