Процена ризика од прања новца – Методологија рада и закључци 1

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је у Новом Саду у згради Апелационог суда, 12. јуна 2019. године, у сарадњи са Управом за спречавање прања новца, организовала обуку на тему „Процена ризика од прања новца – Методологија рада и закључци“.


 

Процена ризика од прања новца – Методологија рада и закључци - Извор: Правосудна академија

Обуци су присуствовале судије и тужиоци са подручја новосадске апелације, као и полиција - одсек за борбу против корупције, а теме коју су обухваћене овом обуком су биле:

  • Представљање процене ризика од прања новца – препоруке ФАТФ – систем за спречавање прања новца и финансирање тероризма – методологија, динамика и организација рада
  • Представљање пројекта „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“
  • Процена претњи од прања новца – подгрупа за процену претњи од прања новца
  • Процена рањивости националног система од прања новца
  • Процена рањивости финансијског сектора од прања новца – подгрупа за процену рањивости финансијског система од прања новца
  • Процена рањивости нефинансијског сектора од прања новца – подгрупа за процену рањивости нефинансијског система од прања новца
  • Представљање Акционог плана за спровођење препорука из процене ризика од прања новца процене ризика од финансирања тероризма

Предавачи на овој обуци су били: Јелена Пантелић координаторка процене ризика из Управе за спречавање прања новца, Хики Вендорф вођа тима, Миљко Радисављевић заменик Републичког јавног тужиоца, Јасмина Ганић-Милановић заменик Тужиоца за организовани криминал, Милица Тодоровић из Министарства правде, Милунка Цветковић судија Врховног касационог суда, Александра Медан из Народне банке Србије, Владислав Станковић из Комисије за хартије од вредности, Данијела Танић-Зафировић из Управе за спречавање прања новца и Мирко Шуковић секретар Координационог тела.