IPA 2012 - Подршка Европске уније Правосудној академији

 • ПРАВОСУЂЕ У ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

  Изазови и могућности за делотворну заштиту људских права

 • Обука предавача на тему

  "Спречавање насиља у породици"

 • У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА РАЗВИЈЕНИ СУ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБУКЕ НА ТЕМЕ

  • Спречавање насиља у породици
  • Извршење и обезбеђење
  • Право Европске уније
  • Финансијске истраге

Пројектне активности

Резултат 1
Олакшан приступ судској пракси Европског суда за људска права са циљем да се унапреди и уједначи судска пракса у судовима Републике Србије, као и да се усклади са ЕУ стандардима.
Резултат 2
Унапређене образовне активности Правосудне академије у циљу јачања ефикасности и делотворности правосудних обука.
Резултат 3
Унапређено функционисање нових структура у оквиру нових надлежности Правосудне академије.
Пројекат је конципиран тако да одговара потребама техничке стручности како би одговорио на изазове који произилазе из обавезе да се у потпуности спроведе Европска конвенција о људским правима, као и из процеса преговoра о приступању ЕУ.
Циљ пројекта је да се пружи подршка и унапреде образовне активности и нове структуре у оквиру Правосудне академије и тиме допринесе успостављању доследног правосудног система у Републици Србији.