УСАИД

УСАИД - Мисија у Србији

УСАИД је америчка агенција за међународни развој, а њена Мисија у Србији кроз своје програме помаже напоре у спровођењу реформи на путу Србије ка придружењу ЕУ. 

УСАИД помаже Србији да своје институције ојача и учини их одговорнијим према грађанима. Активности УСАИД-а доприносе јачању владавине права кроз унапређење независности, ефикасности и професионалности правосуђа.


Београд, 05.04.2019.

УСАИД Србија и Правосудна академија, заједно су напорно радили на јачању функција и капацитета Академије у оквиру пројекта директне сарадње између две владе.

Овај видео, креиран је са циљем да илуструје пројекат који је, између осталог, имао за циљ да да одговор на питање зашто је важна Правосудна академија, које су њене улоге и задужења, шта су казали неки од полазника Академије.

Правосудна академија захваљује УСАИД Србија на уступљеном видео материјалу!Мисија УСАИД-а у Србији је кроз своје програме помогла да судови постану транспарентнији и ефикаснији, помогла је изградњу капацитета кључних правосудних институција како би више одговарале на потребе грађана.

УСАИД је кроз своје пројекте допринео изградњи стратешког плана за даљи институционални развој Правосудне академије, као и за утврђивање критеријума за радноангажовање тренера и ментора, како би се са сигурношћу обезбедио висок квалитет инструктора.Пројекти УСАИД-а су помогли израду електронске платформе за обуку запослених управосуђу (е-Академија), као и јачање административних капацитета Академије како би могла да пружи бољу подршку обуци носиоцима правосудних функција.

Уз подршку УСАИД-а почеле су са радом две регионалне канцеларије, одељења Правосудне академије у Новом Саду и Крагујевцу.

Важни линкови13. децембра 2017. Правосудна академија и Америчка агенција за међународни развој (УСАИД),  свечано су обележили достигнућа и затварање пројекта подршке Правосудној академији, који је трајао претходне две и по године и чија је вредност била 500.000 долара.