Управни одбор

Управни одбор представља орган Правосудне академије који се стара о дефинисању иУправни одбор представља орган Правосудне академије који се стара о дефинисању испровођењу циљева Академије утврђених Статутом Академије, законитошћу и редовним радом Академије.

Надлежности Управног одбора дефинисане су члановима 9. и 10. Статута Правосудне академије.

Чланови управног одбора

1. Александар Степановић

Председник Управног одбора Правосудне академије, судија Апелационог суда у Београду и председник Вишег суда у Београду

2. Споменка Зарић

Судија Врховног касационог суда

3. Божидар Вујичић

Судија Врховног касационог суда

4. Леонида Поповић

В.ф. председника Прекршајног апелационог суда у Београду

5. Зорин Зоговић

Заменик Апелационог јавног тужиоца у Београду

6. Наташа Кривокапић

Виши јавни тужилац у Београду

7. Радомир Илић

Државни секретар у Министарству правде

8. Александра Ђурић

Самостални саветник у Министарству правде

9. Марија Милаковић

Руководилац сектора за привредно право у Правосудној академији

Маја Мијатовић

Секретар Управног одбора

Седнице управног одбора