Наташа Кривокапић

Виши јавни тужилац у Београду

За заменика Јавног тужиоца у Првом општинском јавном тужилаштву у Београду изабрана је 01.01.2003. године, а 01.01.2010. године изабрана је за заменика Вишег јавног тужиоца у Београду.

Одлуком Републичког јавног тужиоца 01.01.2015. године постављена је за вршиоца функције Вишег јавног тужиоца у Београду.
Од 01.01.2015. обавља функцију Јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду.

Објављени радови:

  • „Законик о кривичном поступку и јавно тужилаштво“, Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца од 2009. године
  • „Искуства и уочени проблеми у примени начела опортунитета кривичног гоњења“, Копаоничка школа права, 2006. године
  • „Положај оштећеног у кривичном поступку“, Копаоничка школа права, 2006. године.

Била је учесник студијских група и обука у Холандији, Немачкој, Луксембургу као и члан Комисије за пријем полазника Правосудне академије у Београду.