Др Јасмина Киурски

Заменица Републичког јавног тужиоца у Београду

Dr Jasmina Kiurski


Године 1982. засновала је радни однос у Другом општинском јавном тужилаштву, затим изабрана за заменицу Општинског и Окружног јавног тужиоца у Београду.

У периоду од 2003. до 2009. године радила је као заменица Републичког јавног тужиоца, распоређена на место руководиоца Кривичног одељења.

Након тога изабрана је за заменицу Апелационог јавног тужиоца у Београду 2009. године, потом је упућена у Правосудну академију 2015. године, а 2016. године у Републичко јавно тужилаштво.

Марта 2017. године изабрана је за заменицу Републичког јавног тужиоца.

2016. године одбранила је докторску дисертацију под насловом „Опортунитет кривичног гоњења“, на Правном факултету Универзитета у Београду.

Добитница је награде „Личност године“ Мисије ОЕБС у Србији за 2009. годину и признања Министарства правде за изузетан допринос имплементацији Националне стратегије реформе правосуђа у Србији, као и бројних сертификата из различитих области кривичног права.

Аутор је 52 стручна рада из области кривичног материјалног и процесног права и међународног кривичног права. Учествовала је на стручним скуповима и конференцијама националног, регионалног и међународног карактера, као и у изради бројних пројеката у сарадњи са међународним организација (Мисија ОЕБС у Србији, Савет Европе, УСАИД и др.).

У својству предавача на Правосудној академији држала је предавања полазницима Академије, јавним тужиоцима, судијама и полицијским службеницима, као и бројна предавања из области кривичног материјалног и процесног права на Правном факултету Универзитета у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, на Правном факултету Унион у Београду и Полицијској академији у Београду.

Члан је, председник или руководилац 36 комисија и радних група за израду закона, подзаконских аката и пројеката, члан Програмског савета Правосудне академије и члан Председништва Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу.