Програмски савет

Програмски савет Правосудне академије представља стручни орган Академије, кога чини 15 чланова именованих од стране Управног одбора академије. Чланови Програмског савета, именовани су из редова судија и тужилаца, других стручњака, односно судског и тужилачког особља.

Најмање пет чланова Програмског савета су судије, најмање три су тужиоци, од којих по једногНајмање пет чланова Програмског савета су судије, најмање три су тужиоци, од којих по једногчлана предлаже удружење судија, односно удружење тужилаца, а један члан је из реда судског итужилачког особља.
Чланови Високог савета судства, Државног већа тужилаца и чланови Управног одбора не могу битичланови Програмског савета.

Надлежности Програмског савета дефинисане су чланом 23. Статута Правосудне академије.

Чланови програмског савета

1. Бранислава Апостоловић

судија Врховног касационог суда и председник Програмског савета

2. Гордана Ајншпилер Поповић

судија Врховног касационог суда

3. Марина Говедарица

судија Врховног касационог суда

4. Драган Јоцић

судија Врховног касационог суда и председник Апелационог суда у Нишу

5. Јелена Ивановић

председник Управног суда у Београду

6. Милан Мариновић

председник Прекршајног суда у Београду

7. Јасмина Васовић

судија Апелационог суда у Београду

8. Небојша Ђуричић

судија Другог основног суда у Београду

9. Олгица Милорадовић

заменик Републичког јавног тужиоца

10. Јасмина Киурски

заменик Републичког јавног тужиоца у Београду

11. Мирослав Филиповић

заменик Вишег јавног тужиоца у Београду

12. Мирјана Павловић

в.ф. секретара Високог савета судства

13. Наталија Аџић

јавни бележник

14. Драган Мастиловић

корисник почетне обуке IV генерације

Игор Милованов

Секретар Програмског савета

Седнице програмског савета