Програмски савет

Програмски савет је стручни орган Академије и чине га петнаест чланова које именује Управни одбор, из реда судија и тужилаца, других стручњака и судског и тужилачког особља. Најмање пет чланова Програмског савета су судије, најмање три су тужиоци, од којих по једног члана предлаже удружење судија, односно удружење тужилаца, а један члан је из реда судског и тужилачког особља.

Надлежности Програмског савета Правосудне академије:

 • утврђује предлог програма полагања пријемног испита за почетну
  обуку;
 • утврђује предлог програма завршног испита почетне обуке;
 • утврђује предлог програма почетне обуке судија и тужиоца;
 • именује чланове сталних комисија, уз сагласност Управног одбора;
 • образује повремене комисије и радне групе, у складу са Статутом;
 • утврђује предлог програма сталне обуке судија и тужиоца;
 • утврђује предлог посебног програма обуке судијских и тужилачких
  помоћника и приправника;
 • утврђује предлог пријемног испита за судијске и тужилачке
  приправнике;
 • утврђује предлог програма обуке судског и тужилачког особља;
 • утврђује предлог програма обуке ментора и предавача и других
  специјализованих програма обуке;
 • именује сталне предаваче из реда судија и тужилаца уз сагласност
  Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца;
 • даје сагласност на одлуку о избору сталних предавача који нису судије
  и тужиоци;
 • утврђује услове за именовање и именује менторе и повремене предаваче;
 • утврђује предлог правилника за полагање пријемног испита за почетну
  обуку;
 • утврђује предлог правилника за полагање завршног испита почетне
  обуке;
 • доноси пословник о свом раду;
 • одлучује о приговору на ранг листу кандидата са пријемног испита за
  почетну обуку;
 • врши и друге послове у складу са овим законом и Статутом.

Чланови Програмског савета у 2023. години

1. Весна Миљуш

Судија Апелационог суда у Београду, председница Првог основног суда у Београду и председница Програмског савета Правосудне академије

2. Дарко Тадић

Судија и председник Апелационог суда у Новом Саду и заменик председника Програмског савета Правосудне академије

3. Гордана Комненић

Судија Врховног суда

4. Бранко Станић

Судија Врховног суда

5. Никола Ускоковић

Јавни тужилац у Другом основном јавном тужилаштву упућен у Више јавно тужилаштво у Београду

6. Јелена Ивановић

Судија Врховног суда

7. Ирена Трифуновић Радуловић

Судија Апелационог суда у Београду

8. Тања Павловић Недељковић

Судија Апелационог суда у Крагујевцу

9. Ида Никитовић

Судија Апелационог суда у Београду

10. Каменко Козарски

Председник Прекршајног суда у Новом Саду

11. Мирјана Павловић

Секретар Високог савета судства

Биографија

12. Наталија Аџић

Јавни бележник

Биографија

13. Мирослав Филиповић

Јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Београду, постављен за в.ф.главног јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Сремској Митровици

14. Марија Скоко

Корисница почетне обуке

15. Азра Фетаховић

Јавни тужилац постављена за в.ф.главног јавног тужиоца у Основом јавном тужилаштву у Новом Пазару

Игор Милованов

Секретар Програмског савета Правосудне академије

Биографија

Седнице Програмског савета


Чланови Програмског савета у 2022. години

1. Весна Миљуш

Судија Апелационог суда у Београду и председница Програмског савета Правосудне академије

2. Дарко Тадић

Судија и председник Апелационог суда у Новом Саду и заменик председника Програмског савета Правосудне академије

3. Гордана Комненић

Судија Врховног касационог суда

4. Бранко Станић

Судија Врховног касационог суда

5. Никола Ускоковић

Заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву упућен на рад у Више јавно тужилаштво у Београду

6. Јелена Ивановић

Судија Врховног касационог суда

7. Ирена Трифуновић Радуловић

Судија Апелационог суда у Београду

8. Тања Павловић Недељковић

Судија Апелационог суда у Крагујевцу

9. Ида Никитовић

Судија Апелационог суда у Београду

10. Каменко Козарски

Председник Прекршајног суда у Новом Саду

11. Мирјана Павловић

Секретар Високог савета судства

Биографија

12. Наталија Аџић

Јавни бележник

Биографија

13. Мирослав Филиповић

Заменик Вишег јавног тужиоца у Београду постављен за в.ф. јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Сремској Митровици

14. Марта радошевић

Корисница почетне обуке

15. Азра Фетаховић

Заменик јавног тужиоца и руководилац управе у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару

Игор Милованов

Секретар Програмског савета Правосудне академије

Биографија

Седнице Програмског савета


Чланови Програмског савета у 2021. години

1. Бранислава Апостоловић

Судија Врховног касационог суда и председник Програмског савета

2. Бранко Станић

Судија Врховног касационог суда

3. Драган Јоцић

Председник Апелационог суда у Нишу и судија Врховног касационог суда

Биографија

4. Јасмина Васовић

Судија Врховног касационог суда

5. Зорана Делибашић

Судија Врховног касационог суда

Биографија

6. Јелена Ивановић

Председник Управног суда у Београду

7. Др Јасмина Киурски

Заменица Републичког јавног тужиоца у Београду

Биографија

8. Тања Павловић Недељковић

Судија Апелационог суда у Крагујевцу

9. Мирослав Филиповић

Заменик Вишег јавног тужиоца у Београду

10. Каменко Козарски

Председник Прекршајног суда у Новом Саду

11. Мирјана Павловић

Секретар Високог савета судства

Биографија

12. Наталија Аџић

Јавни бележник

Биографија

13. Милош Секулић

Корисник почетне обуке VI генерације

Игор Милованов

Секретар Програмског савета Правосудне академије

Биографија

Седнице Програмског савета у 2021. години