Конкурси у 2021. години

  

Конкурс за пријем корисника почетне обуке Правосудне академије [Затворен]

Пријем XII генерације корисника почетне обуке - КОНКУРС ЈОШ УВЕК НИЈЕ ОГЛАШЕН

Конкурс за пријем XII генерације корисника почетне обуке Правосудне академије, објављен у Службеном гласнику број ... од ... 2021. године

Кандидати пријаве за полагање пријемног испита подносе Правосудној академији у року од 15 дана од дана објављивања огласа у Сл. гласнику РС.

Пријаве се подносе сваког радног дана од 07:30 до 15:00 сати, и то:

   

  • Електронском поштом, са приложеним скенираним документима у ПДФ формату на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. (Кандидати који одлуче да пријаву и документа пошаљу електронском поштом, добијају електронску потврду пријема. У случају да кандидат није добио потврду пријема у обавези је да се јави на број +381 64 869 02 99). Детаљне инструкције о пријављивању путем електронске поште можете погледати у упутству.
  • Лично, на адреси Правосудна академија, Теразије 41, Београд
  • Препорученом пошиљком, на адресу „Правосудна академија, Теразије бр. 41, 11103 Београд, ПАК 107003

Кандидат прилаже:

  • Попуњену пријаву, одштампану и скенирану у ПДФ формату
  • Оверена фотокопија дипломе Правног факултета, односно скенирану у ПДФ формату
  • Оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту, односно скенирана у ПДФ формату
  • Уверење о држављанству, односно скенирано у ПДФ формату
  • Очитану и одштампану личну карту, односно очитану и скенирану ЛК у ПДФ формату

* Уколико је кандидат након стицања дипломе или уверења о положеном правосудном испиту променио лично име, уз пријаву је дужан да приложи и извод из матичне књиге венчаних или решење о промени личног имена

 

Накнада за полагање пријемног испита износи 12000 динара и уплаћује се на рачун Правосудне академије бр. 840-31109845-16

Пријава

Упутство за пријављивање путем електронске поште

Одлука Високог савета судства - одлука је објављена ..., 2021. године 

Одлука Државног већа тужилаца - одлука је објављена ..., 2021. године

Важно:

У циљу успостављања комуникације између Правосудне академије и кандидата, отворена је наменска адреса Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. са које ће свим кандидатима, након аплицирања бити упућена посебна порука као потврда исправности адресе која је наведена у пријави кандидата приликом конкурисања.


Ово је начин да кандидате обавестимо да ли је пријава исправна, односно, уколико постоје неки недостаци, да на њих укажемо, како би сви кандидати несметано били позвани на полагање пријемног испита.


Молимо све кандидате да обавезно потврде пријем тог мејла и то искључиво са адресе на коју им је мејл послат.

Потребно је да мејл за потврду пошаљу лично јер се аутоматска потврда (ауто риплај) неће узимати у обзир. Уколико кандидат не одговори, биће позван телефоном, јер је то сигнал да меил није примљен, или да кандидат није проверио евентуално одбачену пошту.

Молимо све кандидате да пажљиво и до краја прочитају поруку која им је послата и поступе по наведеним инструкцијама!