Заштита и безбедност новинара (Члан 8 ЕКЉП,Члан 10 ЕКЉП)

Почетак семинара 11.05.2022
Крај семинара 12.05.2022
Програми Програм за 2022. годину
Области људска права
Материја Члан 8 ЕКЉП
Тема Заштита и безбедност новинара
Предавачи Александра Грбовић,
Марко Ђорђевић,
Милица Ковачевић,
Никола Богдановић
Органиѕациони облик Семинар
- Слобода изражавања - увод,
- Ограничења слободе изражавања,
- Разумевање ризика за новинаре,
- Вођење евиденције о нападима на новинаре и проблеми са којима се сусрећу у пракси,
- Новинари на послу: приступ местима и догађајима,
- Новинари на послу: заштита извора и заштита узбуњивача,
- Позитивна обавеза државе да заштити новинаре