Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (Сузбијање тортуре)

Почетак семинара 02.06.2023
Крај семинара 02.06.2023
Програми Програм за 2023. годину
Области људска права
Материја Сузбијање тортуре
Тема Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања
Предавачи Тамара Мировић,
Дејан Кошанин,
Радмила Драгичевић Дичић
Органиѕациони облик Семинар
Спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције:
- појам злостављања у међународном праву и праву Републике Србије,
- када настаје обавеза да се спроведе истрага и појам делотворне истраге;
- улога Сектора унутрашње контроле МУП и полиције код спровођења истраге,
- анализа и оцена доказа у јавнотужилачкој и судској пракси, укључујући праксу Европског суда за људска права.