Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (Сузбијање тортуре)

Почетак семинара 01.07.2022
Крај семинара 01.07.2022
Програми Програм за 2022. годину
Области људска права
Материја Сузбијање тортуре
Тема Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања
Органиѕациони облик Семинар
- Дефиниција „мучења“ и „нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања“
- Полицијска бруталност/ насиље
- Затворски услови
- Здравствена заштита током трајања притвора
- Позитивна обавеза да се истраже наводна кршења
- Делотворан правни лек
- Стандарди ОСП (Одбора за спречавање мучења)
- Улога и права ОСП.