Увиђај као доказна радња (Кривични поступак)

Почетак семинара 30.01.2023
Крај семинара 30.01.2023
Програми Програм за 2022. годину
Области кривично право
Материја Кривични поступак
Тема Увиђај као доказна радња
Учесници корисници почетне обуке ПА, судије и тужиоци
Органиѕациони облик Семинар
Обука о дигиталним доказима.
- Дигитални докази, дигитална форензика и идентификација, набавка и анализа дигиталног материјала;
- Преглед најбољих пракси у вези са руковањем и представљањем дигиталног материјала као доказа на суђењима.