Увиђај као доказна радња (Кривични поступак)

Почетак семинара 18.11.2022
Крај семинара 18.11.2022
Програми Програм за 2022. годину
Области кривично право
Материја Кривични поступак
Тема Увиђај као доказна радња
Предавачи Лепосава Вујановић Порубовић,
Наташа Радосављевић Стевановић,
Сања Шћекић,
Органиѕациони облик Радионица
Интерактивна радионица на тему нових приступа у изузимању микротрагова приликом форензичке обраде лица места:
- Улога и значај присуства тужиоца у току форензичке обраде лица места,
- Презентовање студије случаја и методологије рада на радионици;
- Рад на случају – вршење форензичке обраде лица места;
- Дискусија и извођење закључака.