Условни отпуст (Кривични поступак)

Почетак семинара 19.05.2022
Крај семинара 19.05.2022
Програми Програм за 2022. годину
Области кривично право
Материја Кривични поступак
Тема Условни отпуст
Предавачи Татјана Лагумџија,
Мирослав Алимпић,
Никола Вујичић,
Органиѕациони облик Семинар
- кривичноправни аспекти захтева за условно пуштање и одговарајући правни оквир;
- упитник за процену ризика осуђеног;
- вођење осуђеног и његов дисциплински записник;
- рад и запошљавање осуђеног;
- коначна оцена и утисци у вези са захтевом за условни отпуст;