Суђења за ратне злочине (Ратни злочини)

Почетак семинара 06.06.2023
Крај семинара 06.06.2023
Програми Програм за 2023. годину
Области кривично право
Материја Ратни злочини
Тема Суђења за ратне злочине
Предавачи Игор Цимеша, јавни тужилац и шеф одељења за ратне злочине Окружног јавног тужилаштва Бања Лука
Санел Пајевић, тужилац Одјела за ратне злочине Кантоналног тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона
Органиѕациони облик Радионица
Вођење предистражног поступка и истраге у предметима ратних злочина:
- Специфичности доказивања општих обележја кривичних дела ратних злочина:
· Прибављање доказа о статусу заштићених лица,
· Прибављање доказа о постојању оружаног сукоба,
· Прибављање доказа о вези између дела и сукоба,
- Специфичности доказивања појединих радњи извршења:
· Убиство
· Нечовечно поступање
· Мучење
· Сексуално насиље
Прелиминарни увид у спис и стратегија вођења истраге:
· Припрема плана истраге,
· Трајање и завршетак истрага,
Предистражне и истражне радне у предметима ратних злочина:
· Форензика,
· ДНК анализа,
· Балистика,
· Увиђај,
· Реконструкција догађаја,
· Узимање узорака,
· Ексхумација и идентификација,
· Анализа војних и полицијских докумената,
· Анализа докумената локалних самоуправа,
· Анализа докумената недржавних структура,
- Коришћење електронских аналитичких помагала и база података
- Идентификовање догађаја, лица и доказа у документима МКСЈ-а
· Приступ доказима МКСЈ-а,
· Коришћење доказа МКСЈ-а,
Студија случаја, хипотетички случајеви или игра улога
Технике узимање исказа и испитивање сведока:
· Идентификовање релевантних сведока,
· План и припрема,
· Улога службеника за подршку сведоцима,
· Процена поузданости и кредибилитета,
· Општа оцена исказа сведока,
· Испитивање сведока путем видео линка,
· Сведоци инсајдери,
· Коришћење радње препознавања,
· Идентификовање извршилаца од стране сведока,
- Испитивање осумњиченог
- Истраге хијерархијских структура, истраге високорангираних особа
- Истражни тимови полиције и тужилаштва (формирање, координација, вођење)
- Прекогранична сарадња у истрази, прекогранични заједнички истражни тимови
- Студија случаја, хипотетички случајеви или игра улога